ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > [PCl4F2]-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: [PCl4F2]-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-1 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • P - fosfor (V, III, -III)
  • Cl - chlor (VII, V, III, I, -I)
  • F - fluor (-I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . ( +1 . (V) +4 . (-I) +2 . (-I)) = -1

[P(V)Cl4(-I)F2(-I)]-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
[Aa(BC)b]n- - komplexní anion. Podstatné jméno bude anion. Přídavné jméno bude tvořeno od slova fosfor.
Ligandy budou označeny předponami pro skupiny:zobraz odpověď
  • Cl - chloro
  • F - fluoro
Výsledek:zobraz odpověď
[P(V)Cl4(-I)F2(-I)]-anion tetrachloro-difluorofosforečnanový
Název podle pedagoga:anion tetrachloro-difluorofosforečnanový

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".