ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > [Ni(CO)4]


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: [Ni(CO)4]

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Ni - nikl (IV, III, II, I, 0, -I)
  • C - uhlík (IV, II, -IV)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

[Ni(CO(-II))4]
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . ( +1 . (0) +4 . ( +1 . (II) +1 . (-II))) = 0

[Ni(0)(C(II)O(-II))4]
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
[Aa(BC)b] - elektroneutrální komplex. Podstatné jméno bude komplex. Přídavné jméno bude tvořeno od slova nikl.
Ligandy budou označeny předponami pro skupiny:zobraz odpověď
  • CO - karbonyl
Výsledek:zobraz odpověď
[Ni(0)(C(II)O(-II))4]tetrakarbonylnikl
Název podle pedagoga:tetrakarbonyl nikl

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".