ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > [ClF2]+


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: [ClF2]+

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
1 => Kation (kladný ion). kation <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Cl - chlor (VII, V, III, I, -I)
  • F - fluor (-I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . ( +1 . (III) +2 . (-I)) = 1

[Cl(III)F2(-I)]+
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
[Xx(YZ)y]n+ - komplex. Přídavné jméno bude tvořeno od slova chlor.
Ligandy budou označeny předponami pro skupiny:zobraz odpověď
  • F - fluoro
Výsledek:zobraz odpověď
[Cl(III)F2(-I)]+kation difluorochloritý
Název podle pedagoga:kation difluorochloritý

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".