ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > [BrF4O]-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: [BrF4O]-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-1 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Br - brom (VII, V, III, I, -I)
  • F - fluor (-I)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

[BrF4O(-II)]-
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . ( +1 . (V) +4 . (-I) +1 . (-II)) = -1

[Br(V)F4(-I)O(-II)]-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
[Aa(BC)b]n- - komplexní anion. Podstatné jméno bude anion. Přídavné jméno bude tvořeno od slova brom.
Ligandy budou označeny předponami pro skupiny:zobraz odpověď
  • F - fluoro
  • O - oxo
Výsledek:zobraz odpověď
[Br(V)F4(-I)O(-II)]-anion tetrafluoro-oxobromičnanový
Název podle pedagoga:anion tetrafluoro-oxobromičnanový

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".