ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > [Al(OH)4]-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: [Al(OH)4]-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-1 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Al - hliník (III)
  • O - kyslík (-II, -I)
  • H - vodík (I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

[Al(OH(I))4]-
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

[Al(O(-II)H(I))4]-
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . ( +1 . (III) +4 . ( +1 . (-II) +1 . (I))) = -1

[Al(III)(O(-II)H(I))4]-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
[Aa(BC)b]n- - komplexní anion. Podstatné jméno bude anion. Přídavné jméno bude tvořeno od slova hliník.
Ligandy budou označeny předponami pro skupiny:zobraz odpověď
  • OH - hydroxo
Výsledek:zobraz odpověď
[Al(III)(O(-II)H(I))4]-anion tetrahydroxohlinitanový
Název podle pedagoga:anion tetrahydroxohlinitanový

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".