ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > [Al(H2O)6]Cl3


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: [Al(H2O)6]Cl3

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 4
  • Al - hliník (III)
  • H - vodík (I, -I)
  • O - kyslík (-II, -I)
  • Cl - chlor (VII, V, III, I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

[Al(H2(I)O)6]Cl3
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

[Al(H2(I)O(-II))6]Cl3
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . ( +1 . (III) +6 . ( +2 . (I) +1 . (-II))) +3 . (-I) = 0

[Al(III)(H2(I)O(-II))6]Cl3(-I)

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".