ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > XeO2F2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: XeO2F2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Xe - xenon (II, IV, VI, VIII)
  • O - kyslík (-II, -I)
  • F - fluor (-I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

XeO2(-II)F2
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (VI) +2 . (-II) +2 . (-I) = 0

Xe(VI)O2(-II)F2(-I)
Určení centrálního atomu:zobraz odpověď

Centrálním atomem je (proč?): xenon (Xe)

Výsledek:zobraz odpověď
Xe(VI)O2(-II)F2(-I)oxid - difluorid xenonový
Sloučeniny tohoto typu lze zapsat jako halogenidy kyselin, nebo halogenid-oxidy. Na zvoleném způsobu pak bude záviset pořadí aniontů ve vzorci a také vytvořený název. V tomto materiálu pro jednoduchost vytváříme všechny názvy jako halogenid-oxidy a ignorujeme pravidlo pro správné řazení aniontů ve vzorci.
Název podle pedagoga:oxid - difluorid xenonový

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".