ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > V2O5


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: V2O5

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • V - vanad (V, IV, III, II, I, 0, -I, -III)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

V2O5(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (V) +5 . (-II) = 0

V2(V)O5(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AxB, event. AxBy Na prvním místě není vodík, ale V - jedná se o: oxid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo V je V, přípona bude -ičný nebo -ečný

Výsledek:zobraz odpověď
V2(V)O5(-II)oxid vanadičný
Název podle pedagoga:oxid vanadičný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".