ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > TiI4


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: TiI4

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Ti - titan (IV, III, II)
  • I - jod (VII, V, III, I, -I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (IV) +4 . (-I) = 0

Ti(IV)I4(-I)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AX, event. AxXy Na prvním místě není vodík (H) - jedná se o halogenid.

Přídavné jméno bude tvořeno od slova titan (Ti)
jodid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Ti je IV, přípona bude -ičitý

Výsledek:zobraz odpověď
Ti(IV)I4(-I)jodid titaničitý
Název podle pedagoga:jodid titaničitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".