ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > SiS2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: SiS2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Si - křemík (IV, II, -IV)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (IV) +2 . (-II) = 0

Si(IV)S2(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AxB, event. AxBy Na prvním místě není vodík, ale Si - jedná se o: sulfid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Si je IV, přípona bude -ičitý

Výsledek:zobraz odpověď
Si(IV)S2(-II)sulfid křemičitý
Název podle pedagoga:sulfid křemičitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".