ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > SiO44-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: SiO44-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-4 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Si - křemík (IV, II, -IV)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

SiO4(-II)4-
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (IV) +4 . (-II) = -4

Si(IV)O4(-II)4-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MeOyn- - anion, pravděpodobně kyslíkaté kyseliny. Přídavné jméno bude tvořeno od slova křemík.
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo Si je IV, přípona bude -ičitan

Výsledek:zobraz odpověď
Si(IV)O4(-II)4-anion křemičitanový
Název podle pedagoga:anion tetraoxokřemičitanový

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".