ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > SiF62-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: SiF62-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-2 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Si - křemík (IV, II, -IV)
  • F - fluor (-I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (IV) +6 . (-I) = -2

Si(IV)F6(-I)2-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MeXyn-, kde X <> O - anion, pravděpodobně ze substituované kyslíkaté kyseliny. Přídavné jméno bude tvořeno od slova křemík. Substituce bude naznačena předponou pro fluor.
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo Si je IV, přípona bude -ičitan

Určení předpony substituentu:zobraz odpověď

Substituent F je indikován předponou "fluoro". Počet 6 vyjádříme předponou "hexa".

hexafluoro-
Výsledek:zobraz odpověď
Si(IV)F6(-I)2-anion hexafluorokřemičitanový
Název podle pedagoga:anion hexafluorokřemičitanový

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".