ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > SiF4


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: SiF4

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Si - křemík (IV, II, -IV)
  • F - fluor (-I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (IV) +4 . (-I) = 0

Si(IV)F4(-I)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AX, event. AxXy Na prvním místě není vodík (H) - jedná se o halogenid.

Přídavné jméno bude tvořeno od slova křemík (Si)
fluorid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Si je IV, přípona bude -ičitý

Výsledek:zobraz odpověď
Si(IV)F4(-I)fluorid křemičitý
Název podle pedagoga:fluorid křemičitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".