ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > SbS43-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: SbS43-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-3 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Sb - antimon (V, III, -III)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (V) +4 . (-II) = -3

Sb(V)S4(-II)3-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MeXyn-, kde X <> O - anion, pravděpodobně ze substituované kyslíkaté kyseliny. Přídavné jméno bude tvořeno od slova antimon. Substituce bude naznačena předponou pro síra.
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo Sb je V, přípona bude -ičnan nebo -ečnan

Určení předpony substituentu:zobraz odpověď

Substituent S je indikován předponou "thio". Počet 4 vyjádříme předponou "tetra".

tetrathio-
Výsledek:zobraz odpověď
Sb(V)S4(-II)3-anion tetrathioantimoničnanový
Název podle pedagoga:anion tetrathioantimoničnanový

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".