ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > SbS33-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: SbS33-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-3 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Sb - antimon (V, III, -III)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (III) +3 . (-II) = -3

Sb(III)S3(-II)3-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MeXyn-, kde X <> O - anion, pravděpodobně ze substituované kyslíkaté kyseliny. Přídavné jméno bude tvořeno od slova antimon. Substituce bude naznačena předponou pro síra.
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo Sb je III, přípona bude -itan

Určení předpony substituentu:zobraz odpověď

Substituent S je indikován předponou "thio". Počet 3 vyjádříme předponou "tri".

trithio-
Výsledek:zobraz odpověď
Sb(III)S3(-II)3-anion trithioantimonitanový
Název podle pedagoga:anion trithioantimonitanový

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".