ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > SO42-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: SO42-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-2 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

SO4(-II)2-
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (VI) +4 . (-II) = -2

S(VI)O4(-II)2-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MeOyn- - anion, pravděpodobně kyslíkaté kyseliny. Přídavné jméno bude tvořeno od slova síra.
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo S je VI, přípona bude -an

Výsledek:zobraz odpověď
S(VI)O4(-II)2-anion síranový
Název podle pedagoga:anion síranový

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".