ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > SO3


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: SO3

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

SO3(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (VI) +3 . (-II) = 0

S(VI)O3(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AxB, event. AxBy Na prvním místě není vodík, ale S - jedná se o: oxid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo S je VI, přípona bude -ový

Výsledek:zobraz odpověď
S(VI)O3(-II)oxid sírový
Název podle pedagoga:oxid sírový

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".