ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > SO32-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: SO32-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-2 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

SO3(-II)2-
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (IV) +3 . (-II) = -2

S(IV)O3(-II)2-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MeOyn- - anion, pravděpodobně kyslíkaté kyseliny. Přídavné jméno bude tvořeno od slova síra.
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo S je IV, přípona bude -ičitan

Výsledek:zobraz odpověď
S(IV)O3(-II)2-anion siřičitanový
Název podle pedagoga:anion siřičitanový

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".