ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > SF4O


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: SF4O

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
  • F - fluor (-I)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

SF4O(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (VI) +4 . (-I) +1 . (-II) = 0

S(VI)F4(-I)O(-II)
Určení centrálního atomu:zobraz odpověď

Centrálním atomem je (proč?): síra (S)

Výsledek:zobraz odpověď
S(VI)F4(-I)O(-II)tetrafluorid - oxid sírový
Sloučeniny tohoto typu lze zapsat jako halogenidy kyselin, nebo halogenid-oxidy. Na zvoleném způsobu pak bude záviset pořadí aniontů ve vzorci a také vytvořený název. V tomto materiálu pro jednoduchost vytváříme všechny názvy jako halogenid-oxidy a ignorujeme pravidlo pro správné řazení aniontů ve vzorci.
Název podle pedagoga:tetrafluorid-oxid sírový

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".