ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > SCl4


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: SCl4

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
  • Cl - chlor (VII, V, III, I, -I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (IV) +4 . (-I) = 0

S(IV)Cl4(-I)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AX, event. AxXy Na prvním místě není vodík (H) - jedná se o halogenid.

Přídavné jméno bude tvořeno od slova síra (S)
chlorid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo S je IV, přípona bude -ičitý

Výsledek:zobraz odpověď
S(IV)Cl4(-I)chlorid siřičitý
Název podle pedagoga:chlorid siřičitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".