ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Pb2PbO4


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Pb2PbO4

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Pb - olovo (IV, II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

Pb2PbO4(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (II) +1 . (IV) +4 . (-II) = 0

Pb2(II)Pb(IV)O4(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AxByOz, event. AxBySz - směsný oxid/sulfid. Podstatné jméno bude tvořeno od slova kyslík. Přídavné jméno bude tvořeno od slov olovo, olovo.
Výsledek:zobraz odpověď
Pb2(II)Pb(IV)O4(-II)oxid olovnato-olovičitý
Název podle pedagoga:oxid diolovnato-olovičitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".