ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > PbO2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: PbO2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Pb - olovo (IV, II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

PbO2(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (IV) +2 . (-II) = 0

Pb(IV)O2(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AxB, event. AxBy Na prvním místě není vodík, ale Pb - jedná se o: oxid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Pb je IV, přípona bude -ičitý

Výsledek:zobraz odpověď
Pb(IV)O2(-II)oxid olovičitý
Název podle pedagoga:oxid olovičitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".