ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > PbMoO4


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: PbMoO4

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Pb - olovo (IV, II)
  • Mo - molybden (VI, V, IV, III, II, I, 0, -I, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

PbMoO4(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (II) +1 . (VI) +4 . (-II) = 0

Pb(II)Mo(VI)O4(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MexXyOz - sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova molybden. Přídavné jméno bude tvořeno od slova olovo. <sůl?> <jaká?>
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo Mo je VI, přípona bude -an

Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Pb je II, přípona bude -natý

Výsledek:zobraz odpověď
Pb(II)Mo(VI)O4(-II)molybdenan olovnatý
Název podle pedagoga:molybdenan olovnatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".