ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > P4O10


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: P4O10

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • P - fosfor (V, III, -III)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

P4O10(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+4 . (V) +10 . (-II) = 0

P4(V)O10(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AxB, event. AxBy Na prvním místě není vodík, ale P - jedná se o: oxid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo P je V, přípona bude -ičný nebo -ečný

Výsledek:zobraz odpověď
P4(V)O10(-II)oxid fosforečný
Protože se nejedná o 'základní' oxid, je vhodné uvést pomocí předpony počet atomů kyslíku nebo druhého prvku.
Název podle pedagoga:oxid tetrafosforečný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".