ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > POF3


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: POF3

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • P - fosfor (V, III, -III)
  • O - kyslík (-II, -I)
  • F - fluor (-I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

PO(-II)F3
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (V) +1 . (-II) +3 . (-I) = 0

P(V)O(-II)F3(-I)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AX, event. AxXy Na prvním místě není vodík (H) - jedná se o halogenid.

Přídavné jméno bude tvořeno od slova fluor (F)
fluorid <jaký?>
Určení názvu skupiny (kation):zobraz odpověď

Skupina PO se jako kation nazývá: fosforyl

Přidání oxidačního čísla:zobraz odpověď

Není jednoznačné, jaké oxidační číslo má atom P ve skupině. Proto přidáme oxidační číslo do názvu: (V)

Výsledek:zobraz odpověď
P(V)O(-II)F3(-I)fluorid fosforylu(V)
Název podle pedagoga:fluorid fosforylu

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".