ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > PBr3S


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: PBr3S

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • P - fosfor (V, III, -III)
  • Br - brom (VII, V, III, I, -I)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (V) +3 . (-I) +1 . (-II) = 0

P(V)Br3(-I)S(-II)
Určení centrálního atomu:zobraz odpověď

Centrálním atomem je (proč?): fosfor (P)

Výsledek:zobraz odpověď
P(V)Br3(-I)S(-II)tribromid - sulfid fosforečný
Sloučeniny tohoto typu lze zapsat jako halogenidy kyselin, nebo halogenid-oxidy. Na zvoleném způsobu pak bude záviset pořadí aniontů ve vzorci a také vytvořený název. V tomto materiálu pro jednoduchost vytváříme všechny názvy jako halogenid-oxidy a ignorujeme pravidlo pro správné řazení aniontů ve vzorci.
Název podle pedagoga:tribromid - sulfid fosforečný

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".