ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Na3[AlF6]


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Na3[AlF6]

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Na - sodík (I)
  • Al - hliník (III)
  • F - fluor (-I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+3 . (I) +1 . ( +1 . (III) +6 . (-I)) = 0

Na3(I)[Al(III)F6(-I)]
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
Me[Xx(YZ)y] - neutrální sloučenina s komplexním aniontem. Podstatné jméno bude tvořeno od slova hliník. Přídavné jméno bude tvořeno od slova sodík.
Ligandy budou označeny předponami pro skupiny:zobraz odpověď
  • F - fluoro
Výsledek:zobraz odpověď
Na3(I)[Al(III)F6(-I)]hexafluorohlinitan sod
Název podle pedagoga:hexafluorohlinitan sodný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".