ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Na3[Ag(SO3S)2]


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Na3[Ag(SO3S)2]

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 4
  • Na - sodík (I)
  • Ag - stříbro (III, II, I)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

Na3[Ag(SO3(-II)S)2]
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+3 . (I) +1 . ( +1 . (I) +2 . ( +1 . (VI) +3 . (-II) +1 . (-II))) = 0

Na3(I)[Ag(I)(S(VI)O3(-II)S(-II))2]
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
Me[Xx(YZ)y] - neutrální sloučenina s komplexním aniontem. Podstatné jméno bude tvořeno od slova stříbro. Přídavné jméno bude tvořeno od slova sodík.
Ligandy budou označeny předponami pro skupiny:zobraz odpověď
  • SO3S - (thiosulfato)
Výsledek:zobraz odpověď
Na3(I)[Ag(I)(S(VI)O3(-II)S(-II))2]bis(thiosulfato)stříbrnan sod
Název podle pedagoga:bis(thiosulfato)stříbrnan sodný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".