ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Na3N


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Na3N

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Na - sodík (I)
  • N - dusík (V, IV, III, II, -III)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+3 . (I) +1 . (-III) = 0

Na3(I)N(-III)
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Na je I, přípona bude -ný

Výsledek:zobraz odpověď
Na3(I)N(-III)nitrid sod
Název podle pedagoga:nitrid sodný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".