ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Na3AsO4


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Na3AsO4

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Na - sodík (I)
  • As - arsen (V, III, -III)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

Na3AsO4(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+3 . (I) +1 . (V) +4 . (-II) = 0

Na3(I)As(V)O4(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MexXyOz - sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova arsen. Přídavné jméno bude tvořeno od slova sodík. <sůl?> <jaká?>
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo As je V, přípona bude -ičnan nebo -ečnan

Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Na je I, přípona bude -ný

Výsledek:zobraz odpověď
Na3(I)As(V)O4(-II)arseničnan sod
Název by mohl platit i pro soli s jiným počtem kyslíků a kationtů, proto je vhodné uvést pomocí předpony počet vodíků nebo kyslíků.
Název podle pedagoga:tetraoxoarseničnan sodný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".