ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Na2S2O7


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Na2S2O7

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Na - sodík (I)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

Na2S2O7(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (I) +2 . (VI) +7 . (-II) = 0

Na2(I)S2(VI)O7(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MexXyOz - sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova síra. Přídavné jméno bude tvořeno od slova sodík. <sůl?> <jaká?>
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo S je VI, přípona bude -an

Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Na je I, přípona bude -ný

Určení předpony (počet centrálního prvku):zobraz odpověď

Protože počet centrálních atomů je: 2, přidáme předponu "di".

Výsledek:zobraz odpověď
Na2(I)S2(VI)O7(-II)disíran sod
Název podle pedagoga:disíran sodný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".