ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Na2O2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Na2O2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Na - sodík (I)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

Na2O2(-I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (I) +2 . (-I) = 0

Na2(I)O2(-I)
Výsledek:zobraz odpověď
Na2(I)O2(-I)peroxid sod
Název podle pedagoga:peroxid sodný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".