ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Na2H2P2O6


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Na2H2P2O6

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 4
  • Na - sodík (I)
  • H - vodík (I, -I)
  • P - fosfor (V, III, -III)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

Na2H2(I)P2O6
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

Na2H2(I)P2O6(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (I) +2 . (I) +2 . (IV) +6 . (-II) = 0

Na2(I)H2(I)P2(IV)O6(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MeHxXyOz - hydrogen sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova fosfor. <sůl?> <jaká?>
Určení předpony (počet vodíků):zobraz odpověď

Protože počet vodíků je: 2, přidáme předponu "dihydrogen".

Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Na je I, přípona bude -ný

Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo P je IV, přípona bude -ičitan

Určení předpony (počet centrálního prvku):zobraz odpověď

Protože počet centrálních atomů je: 2, přidáme předponu "di".

Výsledek:zobraz odpověď
Na2(I)H2(I)P2(IV)O6(-II)dihydrogendifosforičitan sod
Název podle pedagoga:dihydrogendifosforičitan sodný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".