ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Na[Zn(CN)4]


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Na[Zn(CN)4]

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 4
  • Na - sodík (I)
  • Zn - zinek (II)
  • C - uhlík (IV, II, -IV)
  • N - dusík (V, IV, III, II, -III)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . ( +1 . (I) +4 . ( +1 . (IV) +1 . (V))) = 0

Na(I)[Zn(I)(C(IV)N(V))4]
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
Me[Xx(YZ)y] - neutrální sloučenina s komplexním aniontem. Podstatné jméno bude tvořeno od slova zinek. Přídavné jméno bude tvořeno od slova sodík.
Ligandy budou označeny předponami pro skupiny:zobraz odpověď
  • CN - kyano
Výsledek:zobraz odpověď
Na(I)[Zn(I)(C(IV)N(V))4]tetrakyanozinečnan sod
Název podle pedagoga:tetrakyanozinečnatan sodný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".