ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Na[BH4]


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Na[BH4]

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Na - sodík (I)
  • B - bor (III)
  • H - vodík (I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

Na[BH4(-I)]
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . ( +1 . (III) +4 . (-I)) = 0

Na(I)[B(III)H4(-I)]
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
Me[Xx(YZ)y] - neutrální sloučenina s komplexním aniontem. Podstatné jméno bude tvořeno od slova bor. Přídavné jméno bude tvořeno od slova sodík.
Ligandy budou označeny předponami pro skupiny:zobraz odpověď
  • H - hydrido
Výsledek:zobraz odpověď
Na(I)[B(III)H4(-I)]tetrahydridoboritan sod
Název podle pedagoga:tetrahydridoboritan sodný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".