ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Na[Al(OH)4]


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Na[Al(OH)4]

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 4
  • Na - sodík (I)
  • Al - hliník (III)
  • O - kyslík (-II, -I)
  • H - vodík (I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

Na[Al(OH(I))4]
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

Na[Al(O(-II)H(I))4]
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . ( +1 . (III) +4 . ( +1 . (-II) +1 . (I))) = 0

Na(I)[Al(III)(O(-II)H(I))4]
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
Me[Xx(YZ)y] - neutrální sloučenina s komplexním aniontem. Podstatné jméno bude tvořeno od slova hliník. Přídavné jméno bude tvořeno od slova sodík.
Ligandy budou označeny předponami pro skupiny:zobraz odpověď
  • OH - hydroxo
Výsledek:zobraz odpověď
Na(I)[Al(III)(O(-II)H(I))4]tetrahydroxohlinitan sod
Název podle pedagoga:tetrahydroxohlinitan sodný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".