ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Na[Ag(CN)2]


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Na[Ag(CN)2]

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 4
  • Na - sodík (I)
  • Ag - stříbro (III, II, I)
  • C - uhlík (IV, II, -IV)
  • N - dusík (V, IV, III, II, -III)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . ( +1 . (I) +2 . ( +1 . (IV) +1 . (V))) = 0

Na(I)[Ag(I)(C(IV)N(V))2]
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
Me[Xx(YZ)y] - neutrální sloučenina s komplexním aniontem. Podstatné jméno bude tvořeno od slova stříbro. Přídavné jméno bude tvořeno od slova sodík.
Ligandy budou označeny předponami pro skupiny:zobraz odpověď
  • CN - kyano
Výsledek:zobraz odpověď
Na(I)[Ag(I)(C(IV)N(V))2]dikyanostříbrnan sod
Název podle pedagoga:bis(kyano)stříbrnan sodný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".