ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > NaOH


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: NaOH

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Na - sodík (I)
  • O - kyslík (-II, -I)
  • H - vodík (I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

NaOH(I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

NaO(-II)H(I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . (-II) +1 . (I) = 0

Na(I)O(-II)H(I)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
Me(OH)nhydroxid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Na je I, přípona bude -ný

Výsledek:zobraz odpověď
Na(I)O(-II)H(I)hydroxid sod
Název podle pedagoga:hydroxid sodný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".