ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > NaOCN


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: NaOCN

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 4
  • Na - sodík (I)
  • O - kyslík (-II, -I)
  • C - uhlík (IV, II, -IV)
  • N - dusík (V, IV, III, II, -III)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

NaO(-II)CN
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . (-II) +1 . (IV) +1 . (-III) = 0

Na(I)O(-II)C(IV)N(-III)

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".