ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > NaI


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: NaI

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Na - sodík (I)
  • I - jod (VII, V, III, I, -I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . (-I) = 0

Na(I)I(-I)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AX, event. AxXy Na prvním místě není vodík (H) - jedná se o halogenid.

Přídavné jméno bude tvořeno od slova sodík (Na)
jodid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Na je I, přípona bude -ný

Výsledek:zobraz odpověď
Na(I)I(-I)jodid sod
Název podle pedagoga:jodid sodný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".