ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > NaH2PO4


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: NaH2PO4

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 4
  • Na - sodík (I)
  • H - vodík (I, -I)
  • P - fosfor (V, III, -III)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

NaH2(I)PO4
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

NaH2(I)PO4(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +2 . (I) +1 . (V) +4 . (-II) = 0

Na(I)H2(I)P(V)O4(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MeHxXyOz - hydrogen sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova fosfor. <sůl?> <jaká?>
Určení předpony (počet vodíků):zobraz odpověď

Protože počet vodíků je: 2, přidáme předponu "dihydrogen".

Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Na je I, přípona bude -ný

Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo P je V, přípona bude -ičnan nebo -ečnan

Výsledek:zobraz odpověď
Na(I)H2(I)P(V)O4(-II)dihydrogenfosforečnan sod
Název podle pedagoga:dihydrogenfosforečnan sodný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".