ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > NaBH4


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: NaBH4

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • Na - sodík (I)
  • B - bor (III)
  • H - vodík (I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

NaBH4(I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (I) +1 . (III) +4 . (I) = 0

Na(I)B(III)H4(I)

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".