ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > N2H6SO4


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: N2H6SO4

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 4
  • N - dusík (V, IV, III, II, -III)
  • H - vodík (I, -I)
  • S - síra (VI, IV, II, -II)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

N2H6(I)SO4
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

N2H6(I)SO4(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (-II) +6 . (I) +1 . (VI) +4 . (-II) = 0

N2(-II)H6(I)S(VI)O4(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
(AB)xXyOz - sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova síra. <sůl?> <jaká?>
Určení názvu skupiny (kation):zobraz odpověď

Skupina N2H6 se jako kation nazývá: hydrazinium

Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo S je VI, přípona bude -an

Výsledek:zobraz odpověď
N2(-II)H6(I)S(VI)O4(-II)síran hydrazinia(2+)
Název podle pedagoga:síran hydrazinia(2+)

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".