ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > NO2-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: NO2-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-1 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • N - dusík (V, IV, III, II, -III)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

NO2(-II)-
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (III) +2 . (-II) = -1

N(III)O2(-II)-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MeOyn- - anion, pravděpodobně kyslíkaté kyseliny. Přídavné jméno bude tvořeno od slova dusík.
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo N je III, přípona bude -itan

Výsledek:zobraz odpověď
N(III)O2(-II)-anion dusitanový
Název podle pedagoga:anion dusitanový

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".