ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > NOF


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: NOF

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • N - dusík (V, IV, III, II, -III)
  • O - kyslík (-II, -I)
  • F - fluor (-I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

NO(-II)F
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (III) +1 . (-II) +1 . (-I) = 0

N(III)O(-II)F(-I)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AX, event. AxXy Na prvním místě není vodík (H) - jedná se o halogenid.

Přídavné jméno bude tvořeno od slova fluor (F)
fluorid <jaký?>
Určení názvu skupiny (kation):zobraz odpověď

Skupina NO se jako kation nazývá: nitrosyl

Výsledek:zobraz odpověď
N(III)O(-II)F(-I)fluorid nitrosylu
Název podle pedagoga:fluorid nitrosylu

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".