ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > NH4Br


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: NH4Br

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 3
  • N - dusík (V, IV, III, II, -III)
  • H - vodík (I, -I)
  • Br - brom (VII, V, III, I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

NH4(I)Br
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (-III) +4 . (I) +1 . (-I) = 0

N(-III)H4(I)Br(-I)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AX, event. AxXy Na prvním místě není vodík (H) - jedná se o halogenid.

Přídavné jméno bude tvořeno od slova brom (Br)
bromid <jaký?>
Určení názvu skupiny (kation):zobraz odpověď

Skupina NH4 se jako kation nazývá: amonnium

Výsledek:zobraz odpověď
N(-III)H4(I)Br(-I)bromid amonný
Název podle pedagoga:bromid amonný

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".