ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > NH3


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: NH3

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • N - dusík (V, IV, III, II, -III)
  • H - vodík (I, -I)
Oxidační číslo vodíku:zobraz odpověď

je I kromě hydridů, kde je -I

NH3(I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (-III) +3 . (I) = 0

N(-III)H3(I)
Výsledek:zobraz odpověď
Triviální název: amoniak
Název podle pedagoga:amoniak

Elektronový strukturní vzorec sloučeniny - postup sestavení

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".