ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > Mn2MnO4


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: Mn2MnO4

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Mn - mangan (VII, VI, V, IV, III, II, I, 0, -I, -II, -III)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

Mn2MnO4(-II)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+2 . (II) +1 . (IV) +4 . (-II) = 0

Mn2(II)Mn(IV)O4(-II)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MexXyOz - sůl kyslíkaté kyseliny. Podstatné jméno bude tvořeno od slova mangan. Přídavné jméno bude tvořeno od slova mangan. <sůl?> <jaká?>
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo Mn je IV, přípona bude -ičitan

Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Mn je II, přípona bude -natý

Výsledek:zobraz odpověď
Mn2(II)Mn(IV)O4(-II)manganičitan manganatý
Název podle pedagoga:oxid manganato-manganičitý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".