ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > MnO4-


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: MnO4-

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
-1 => Anion (záporný ion). anion <jaký?>
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Mn - mangan (VII, VI, V, IV, III, II, I, 0, -I, -II, -III)
  • O - kyslík (-II, -I)
Oxidační číslo kyslíku:zobraz odpověď

je -II kromě peroxidů, kde je -I

MnO4(-II)-
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (VII) +4 . (-II) = -1

Mn(VII)O4(-II)-
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
MeOyn- - anion, pravděpodobně kyslíkaté kyseliny. Přídavné jméno bude tvořeno od slova mangan.
Určení přípony (sůl):zobraz odpověď

Oxidační číslo Mn je VII, přípona bude -istan

Výsledek:zobraz odpověď
Mn(VII)O4(-II)-anion manganistanový
Název podle pedagoga:anion manganistanový

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".