ECHO > Anorganická chemie > Názvosloví > MnCl2


Zadání

Pojmenujte sloučeninu: MnCl2

Postup    zobraz vše včetně odpovědí

1. Náboj:zobraz odpověď
0 => Neutrální sloučenina.
2. Počet prvků, možná oxidační čísla:zobraz odpověď
Počet prvků: 2
  • Mn - mangan (VII, VI, V, IV, III, II, I, 0, -I, -II, -III)
  • Cl - chlor (VII, V, III, I, -I)
3. Dopočet oxidačních čísel:zobraz odpověď

+1 . (II) +2 . (-I) = 0

Mn(II)Cl2(-I)
4. Typ sloučeniny:zobraz odpověď
AX, event. AxXy Na prvním místě není vodík (H) - jedná se o halogenid.

Přídavné jméno bude tvořeno od slova mangan (Mn)
chlorid <jaký?>
Určení přípony (kation):zobraz odpověď

Oxidační číslo Mn je II, přípona bude -natý

Výsledek:zobraz odpověď
Mn(II)Cl2(-I)chlorid manganatý
Název podle pedagoga:chlorid manganatý

Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu "Jiri.Jirat zavináč vscht.cz".